Inhalacijski steroidi

COPD, also known as 'smoker's lung disease', includes conditions called emphysema and chronic bronchitis where there is airway narrowing that cannot be fully corrected. It is a progressive disease. COPD patients usually have breathing problems and a cough that produces a lot of phlegm. It is diagnosed by international guidelines set by the Global Initiative for Obstructive Lung Disease (GOLD). Symptoms may worsen during flare-ups. The main aims of treating COPD patients are to relieve symptoms, reduce flare-ups and improve quality of life. Aclidinium is a new inhaled drug that widens the airways (a bronchodilator). It is delivered by an inhaler called Genuair or Pressair. We wanted to discover whether aclidinium was better or worse than using other inhalers or a dummy inhaler.

Izhodišča Inhalacijski glukokortikoidi (IGK) so kljub vplivu na rast varni zazdravljenje astme pri otroku. Za preventivno zdravljenje običajno priporočamo dva odmerka IGK dnevno, kar ob dolgotrajnem zdravljenju lahko vpliva na sodelovanje staršev zlasti tistih otrok, pri katerih bolezen miruje. S prospektivno raziskavo smo želeli ovrednotiti učinkovitost zdravjenjavzorca slovenskih otrok z astmo, mlajših od 5 let, z dvema ali pa z enim dnevnim odmerkom flutikazon propionata (FP) in vpliv slednjega na rast. Metode V raziskavo so bili vk jučeni otroci z blago persistentno astmo. Njihovi starši so vsak dan beležili simptome astme, porabo olajševalca in največji pretok zraka v izdihu (PEF). v skupini A so bili otroci, ki so dvakrat dnevno vdihovali po 100microg FP, v skupini B pa otroci, ki so vdihovali 200microg FP enkrat dnevno. Spremljali smo rast 26 otrok istega spola in starosti iz vsake skupine ter 26 zdravih otrok (skupine: A1, B1, C). Za potrditev razlik med skupinami sta bila uporabljena x2 test in t-parni test(; SPSS ). Rezultati Zdravljenje z enim odmerkom FP je bilo enako učinkovito kot zdravljenje z enakim od merkom zdravila, razdeljenem na dva odmerka. Med skupinama A in B ni bilo statistično značilnih razlik v PEF, simptomih astme in porabi olajševalca (p> 0,05). Povprečna telesna višina otrok, zdravljenih z enim odmerkom FP, je bila nižja za 0,22 cm od telesne višine otrok, zdravljenih z dvema odmerkoma, in za 0,98 cm od telesne višine zdravih otrok (t = 1,56 p = 0,132; DF: 24). Zaključki Zdravljenje z enim dnevnim odmerkom FP je varno in enako učinkovito kot z dvema. Zastoj rasti je ob tem zanemarljivo večji.   Read more... Rating: (not yet rated) 0 with reviews - Be the first.

Inhalacijski steroidi

inhalacijski steroidi

Media:http://buy-steroids.org